คลิกเพื่อสั่งจอง

iPad Air Gen 5
iPad Gen 10
iPad Gen 9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง.              
Contact
K. Kanpichada Sringammuang
Email : Kanpichada@comseven.com
Mobile : 094-466-2636

หมายเหตุ: 

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน

1. นักเรียนควรมี iPad ก่อนเปิดเทอมปีการศึกษา 67
2. iPad ของนักเรียนควรเป็นรุ่นที่สามารถติดตั้ง ios15  ขึ้นไป เเละมีความจุของเครื่อง 64GB เป็นอย่างต่ำ
หมายเหตุ:
ทางโรงเรียนจะจำกัดไม่ให้นักเรียนลงแอปพลิเคชันบางตัวที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ iPad เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสมและไม่ใช่อุปกรณ์สาหรับความบันเทิง

  • **หลังจากที่เปิดภาคเรียนแล้วทางโรงเรียนจะทำการนำเครื่องเข้าระบบบริหารจัดการกับระบบ Apple School Manager ซึ่งจะมีประโยชน์ใน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน – นักเรียน และเพิ่มการเรียนรู้ในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจะทาการจัดหา แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มาให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ฟรี และเป็นแหล่งของ e-books อีกมากมาย